Monument Eiendom er en av Trondheims største private boligutleiere.

Monument Eiendom AS ble opprettet i 2012, og har siden den tid jobbet med profesjonell boligutleie i både privat og næringsmarkedet. Vi holder til i Verftsgata 4 og sitter med nærhet til alle våre boliger.

Våre enheter er av god kvalitet, vi har meget konkurransedyktige priser, og kan tilby høy servicegrad. Vi har gjennom flere år opparbeidet bred og god erfaring med eiendom, og vet hva som skal til for å opprette gode og trygge leieforhold. Vi opptrer selvfølgelig meget profesjonelt og er løsningsorienterte mht kundenes ulike behov. Vi bruker alltid husleiekontrakt fra Huseiernes Landsforbund, som er regulert gjennom Husleieloven, og til trygghet for både utleier og leietaker.

Se hvilke som er LEDIGE NÅ